Võlausaldajale

Kui olete kokku puutunud võlgnikuga, ärge raisake oma aega temaga suhtlemisele ning usaldage võlgnevuste sissenõudmine meile. Meie juristidel ja sissenõudmise spetsialistidel on suur töökogemus ning nad on saavutanud suurepäraseid tulemusi erineva raskusastmega menetlustes.
 

 

Kohtuväline võlgade sissenõudmine

See on kõige kiirem ja efektiivsem sissenõudmise viis, mis hõlmab:

  • Võlgnikuga kontakti otsimist.
  • Võlgniku finantsolukorra kindlakstegemine ja makseraskuste tekkimise põhjuste välja selgitamine.
  • Võlgnikuga kompromissi sõlmimine.
  • Hagi- või pankrotimenetluse alustamine võlgniku maksejõuetuse või võla tahtliku mitte tasumise korral.
Kohtulik võlgade sissenõudmine
Maksekäsu kiirmenetlus
Maksekäsu kiirmenetlus on lihtsustatud kirjalik menetlus, mis võimaldab võlausaldajal hagimenetlusest kiiremini ja väiksemate kulutustega saada rahalist võlga välja mõistev kohtulahend. Maksekäsu kiirmenetluses ei või nõude suurus ületada 6400 € ja kõrvalnõuete summa ei või ületada põhinõuet.

vs

Hagimenetlus

Kui kohtuväline sissenõudmine ei anna tulemust või saavutatud kokkulepet ei täideta nõuetekohaselt, algatatakse kohtulik võlgade sissenõudmine. Kohtusse esitatakse hagi võlgnevuse väljamõistmiseks ning hagi rahuldamisel ja kohtuotsuse jõustumisel pööratakse jõustunud kohtuotsus täitmisele.

Täitemenetlus

Kui Teil on Teie kasuks jõustunud kohtuotsus või muu täitevmenetluse algatamist võimaldav kokkulepe, saame me Teid täitevmenetluses esindada. Koostöö tulemusel edastame vajalikud dokumendid kohtutäiturile ning hoiame Teid täitevmenetluses toimuvaga kursis.

Nõuete refinantseerimine partnerite kaasabil
Meil on olemas partnerid, kes on valmis auto või kinnisvara tagatisel refinantseerima Teie võlgnevuse vastastikku kasulikel tingimustel.
Nõuete ost

Võlausaldaja raha tagastamise kiireks ja kindlaks lahenduseks on meile nõude müügi võimalus. Müüki võib anda võlaportfelli igas mahus nõuetega, millel pole aegumistähtaeg möödud ning mis pole olnud kohtumenetluses. Vastavalt Teie võlanõude või võlapaketi riskitasemele teeme me omalt poolt Teile ostupakkumise. Müües oma võlanõude või võlapaketi meile, vähendate Te riske vabanenud vahendite arvelt.

Hinnakiri
  • Teenustasu sõltub keerukusest ja moodustab kuni 20% põhivõlgnevusest;
  • Teenustasu 20% – 50% kõrvalnõuetelt;
  • Teenustasu arvutatakse reaalselt laekunud summadelt.

 

Teenustasu täpne suurus sõltub nõude vanusest, suurusest ja iseloomust.

Küsige pakkumist täites ankeeti.

Lisateenused

Juriidiline abi

Võlgade sissenõudmine

Riigilõivu piirmäärad

Riigilõivude piirmäärad kohtumenetluse taotluste esitamisel on toodud allolevas tabelis.

Tsiviilasja hind kuni
(kaasa arvatud)
Riigilõivu täismäär
(eurodes)
35075
500100
750125
1 000175
1 500200
2 000225
2 500250
3 000275
3 500300
4 000325
4 500350
5 000400
6 000425
7 000450
8 000475
9 000500
10 000550
12 500600
15 000650
17 500700
20 000750
25 000900
50 0001 000
75 0001 100
100 0001 200
150 0001 500
200 0001 800
250 0002 100
350 0002 700
500 0003 400
Kui tsiviilasja hind ületab 500 000 eurot, tasumisele kuulub riigilõiv suuruses 3400 eurot + 0,25% tsiviilasja hinnast, kuid mitte üle 10 500 euro.

Küsin pakkumist

Kui tahate saada pakkumist, täitke allolevad väljad. Teiega võetakse ühendust kahe (2) tööpäeva jooksul.

Juriidiline abi

Juriidiline abi
Meie juristidel on suured korteriühistutega töötamise kogemused.

Korteriühistutele pakume:

– Kommunaalarvete võlgnevuste sissenõudmisteenust.
– Juriidilisi konsultatsioone.
– Saatmist korteriühistute üldkoosolekutel.
– Ühistute esindamist kohtus, läbirääkimistel, kolmandate isikutega jms suhtlemisel.
– Juriidiliste dokumentide ja hagide koostamist.
– Abi korteriühistute juhtimisel ja palju muud.

Juriidiline konsultatsioon
Pakume juriidilist konsultatsiooni Teiega kokkulepitud õigusvaldkondades. Meie pakutavad konsultatsioonid hõlmavad erinevaid õigusvaldkondi (nt võlaõigus, tööõigus, pankrotiõigus jne), kuigi peamiselt oleme keskendunud võlaõigusega seonduvale.

Dokumentide koostamine
Lisaks juriidilistele konsultatsioonidele koostame Teie tellimusel ka erinevatel teemadel juriidilisi dokumente ja ekspertarvamusi.

Esindamine
Esindame Teid läbirääkimistel ja asjaajamistel, kohtus, kohtueelses menetluses, haldusorganites, suhtlemisel kolmandate isikutega või mujal.

Hinnakiri
Tasumine tunnitasu alusel – 80 € / 1 tund (juriidiline konsultatsioon; esindus kohtus või töövaidluskomisjonis; läbirääkimised vastaspoole või tema esindajaga; õiguslike probleemide materjalide analüüs);
Tasumine vastavalt lehekülgede arvule – 50 € / 1 lk (kohtule hagiavalduste või muude dokumentide koostamine; töövaidluskomisjonile avalduste või vastuste koostamine; lepingute, kokkulepete ja muude dokumentide koostamine);
Maksekäsu kiirmenetluse avalduse dokumentide analüüs, ettevalmistamine ja kohtusse esitamine – 80 €;
Teenustasu täpne suurus sõltub konkreetse töö mahust ja iseloomust.
Kõigile eelpool toodud hindadele lisandub käibemaks 20%.

Võlgade sissenõudmine

Teinekord tuleb korteriühistutel tegeleda elanikega, kes jätavad arved pahatahtlikult tasumata. Vältimaks seetõttu korteriühistu sattumist makseraskustesse, on Eesti Inkasso OÜ välja töötanud süsteemi, mis ennetab taolisi olukordi.


Pakume korteriühistutele koostöövõimalust, mis aitab lühikese aja jooksul likvideerida korteriomanike võlgnevused. Koostöö alustamiseks sõlmime korteriühistuga koostöölepingu. Seejärel loovutab korteriühistu oma nõuded meile.
Läheneme igale kliendile individuaalselt, selgitame välja võlgnevuse tekkimise põhjused ja hindame võlgniku maksevõimet. Koostöö tulemusena vabanevad võlgnikud võlgadest ja korteriühistud vähendavad makseraskustesse sattumise riske ning saavad seeläbi keskenduda oma põhitegevusele.


Juhul, kui kohtuvälises menetluses jäävad positiivsed tulemused saavutamata või kohtuvälises menetluses saavutatud kokkulepet ei täideta nõuetekohaselt, siis alustame kooskõlas korteriühistu juhatusega kohtulikku sissenõudmismenetlust. Pärast kohtu poolt positiivse otsuse saamist, kannab kõik võimalikud kulud võlgnik.